2/3 Zo doorbreek je belemmerende overtuigingen

Wil je iets veranderen in je werk of privéleven? Zou je graag anders omgaan met bepaalde situaties?
Belemmerende overtuigingen kunnen roet in het eten gooien en voorkomen dat je in beweging
komt. Ze zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld niet van baan durft te veranderen of bepaalde situaties
vermijd terwijl je dit eigenlijk niet wilt.
In deze blog lees je meer over belemmerende overtuigingen en hoe je ermee om kunt gaan.

Wat zijn belemmerende overtuigingen?

Belemmerende overtuigingen zijn denkpatronen die jou weerhouden om gestelde doelen te
bereiken. Van nature zijn we zeer bedreven in het vermijden van gevaar. Daarom verzinnen we van
alles om bij het vertrouwde te blijven. Om te veranderen moet je het vertrouwde juist durven
loslaten. Dat brengt risico’s met zich mee. De keerzijde is dat je niet verder komt door altijd voor
zekerheid te kiezen.

Belemmerende overtuigingen ontstaan op verschillende manieren.

1. Ervaringen
Stel, je wilt graag nieuwe vrienden maken maar je bent in het verleden vaak teleurgesteld. Hier kun
je op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt stoppen met pogingen doen omdat je bang bent
om hetzelfde te ervaren. Een belemmerende overtuiging kan dan zijn: ‘Mensen zijn onbetrouwbaar’
of ‘Ik ben niet in de wieg gelegd voor vriendschappen’. Je kunt er ook voor kiezen om open te staan
voor nieuwe vriendschappen en goed te kijken wat jij zelf met deze vriendschap wilt. Dit helpt om
beter je grenzen te bewaken en een nieuw contact eerst op je gemak te verkennen.

2. Opvoeding
Belemmerende overtuigingen ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Je leert bijvoorbeeld dat je vooral
moet geven in plaats van nemen. Dit kan een ingesleten patroon worden en maakt het moeilijk om je
grenzen te bewaken, zowel privé als zakelijk. Als je teveel van jezelf geeft, kan dit uiteindelijk leiden
tot onevenwichtige relaties of zelfs een burn-out. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in dit soort
patronen, nieuw gedrag aan te leren en de balans te herstellen.

3. Koudwatervrees
Je herkent het vast en zeker. Zeggen dat dit niet ‘het moment is’ of dat je eerst nog ‘bij moet leren ’
voordat je iets nieuws gaat proberen. Het is goed om in alle eerlijkheid te bekijken of dit wel klopt.
Heb je echt iets nodig om een volgende stap te zetten of is het koudwatervrees?

Vraag hulp

Natuurlijk is het niet altijd makkelijk om belemmerende overtuigingen om te zetten in positief
denken. Soms heb je hulp nodig om belemmerende overtuigingen concreet te maken én om te
buigen naar helpende overtuigingen. Hierover praten met iemand die jou hierin helderheid kan
geven, eerlijk tegen je is en je een spiegel voor kan houden is een eerste stap om jouw
veranderingsproces in te kunnen stappen.