Tekent jouw kind graag? Tekeningen kunnen je vertellen hoe jouw kind de wereld om zich heen beleeft en welke gebeurtenissen en ervaringen het aan het verwerken is. In mijn praktijk bekijk ik vaak kindertekeningen om een beeld te krijgen van wat een kind op dat moment bezighoudt en ook waar de pijnpunten zitten. Afhankelijk van de situatie doe ik dit alleen met een ouder/verzorger of met het kind erbij.

Gevoelsleven en onbewuste elementen

Tekeningen van jouw kind laten vooral het gevoelsleven zien maar ook onbewuste elementen kunnen naar voren komen. Dit zijn elementen die het kind wel beleeft maar waar het geen bewuste herinnering aan heeft. Vaak wordt dit afgedaan als fantasie. Zo tekende een kind ooit een gebeurtenis waar het volgens de moeder niets van kon weten. Bij doorvragen bleek het om een situatie te gaan die het kind beleefd had tijdens de zwangerschap. Er is daarna nooit meer over gesproken. Toch wist het kind ervan af. Door de tekeningen te duiden en te bespreken kon het een plekje krijgen in het leven van het kind. De spanning was eraf.

Repeteertekeningen

Als ik zie dat een kind ingrijpende gebeurtenissen tekent, ga ik hier behoedzaam mee om. Het kind krijgt vooral veel ruimte om uiting te geven aan wat het heeft getekend. Wat je vaak ziet is dat het kind “repeteer tekeningen” maakt; het tekent steeds dezelfde tekening of steeds hetzelfde thema komt steeds terug in de tekening, tot het een plekje heeft gekregen in de belevingswereld van het kind.

Laat het kind vertellen

Voor het kind kan tekenen een verademing zijn. Het probeert uiting te geven aan iets wat in zijn belevingswereld aanwezig is. Door samen naar de tekening te kijken en te duiden krijgt het betekenis en kun je belevingen en een kind stimuleren om gevoelens serieus te nemen. Het is verstandig om het kind te laten vertellen wat het getekend heeft in plaats van zelf verklaringen te geven. Als een kind niet weet wat het getekend heeft kun je een beroep doen op zijn fantasie. Zeg bijvoorbeeld: “Je hoeft het niet te weten, je mag het ook raden.”

Leeftijd

Tot een kind 8 à 9 jaar is kun je veel informatie halen uit de tekeningen die het maakt. Als een kind ouder wordt, is het meer gericht op de omgeving en tekent het minder vanuit de eigen belevingswereld. Laat een kind tekenen als het ergens mee worstelt waar het geen woorden aan kan geven. Met kleuren en vormen gaat een kind aan de slag met zijn gevoelens.

Webinar over kindertekeningen

Op dinsdag 21 september organiseer ik een webinar rond het thema kindertekeningen. Het is mogelijk om vooraf tekeningen in te sturen, eventueel met een vraag. Ik bespreek ze anoniem. Heb je interesse om deel te nemen? Zet deze datum dan alvast in jouw agenda. Meer informatie volgt.