Coaching (personal coaching)

Het leven is een inspirerende ontdekkingsreis met veel leermomenten. Een proces van continue groei. Mooie maar ook moeilijke momenten kenmerken deze reis. Soms heb je iemand nodig die op deze moeilijke momenten even met u meeloopt. Iemand die u uitnodigt om uzelf vanuit uw eigen kracht te leren kennen. Daarbij gaat het niet alleen om uw sterke punten maar ook uw valkuilen en weerstanden.

Coaching en werk

Werk maakt vaak een groot onderdeel uit van iemands leven. Hier kunt u veel uitdagingen tegenkomen die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Vaak kan men dit op eigen kracht maar soms lukt dat niet. Het inschakelen van een Coach kan dan zeer verhelderend werken. Vooral door het leren kennen en integreren van uw valkuilen en weerstanden zult u ervaren dat coaching uw leven verrijkt.

Het coachingstraject

We beginnen met een intake waarin uw werk en privésituatie centraal staan. We kijken onder andere naar uw verwachtingen omtrent coaching. Ook bekijk ik samen met u of er een persoonlijke match is. Onderwerpen die verder aan bod komen zijn: uw huidige en gewenste situatie, mijn werkwijze, en alles wat verder nodig is om te benoemen. Na de intake maken we afspraken over de wijze waarop we dit traject met u en uw werkgever in gaan. Uw vertrekpunt zal de leidraad voor de sessies zijn.

© 2020 Maria Troost