Ieder kind de juiste aandacht

Iedere leerling de aandacht geven die hij of zij nodig heeft. Door overvolle klassen en extra taken is het voor de leerkracht vaak een hele uitdaging om dit waar te maken. Dit terwijl de thuissituatie of het ontwikkelproces van een kind steeds vaker om extra aandacht vragen.

Kind & problematiek

Echtscheidingssituaties, gedrags- en of leerproblemen, AD(H)D, autisme, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, pesten, gebrek aan assertiviteit of achterstand in de motorische- en of emotionele ontwikkeling. Het zijn enkele thema’s die veel invloed hebben op het welbevinden en de leerprestaties van kinderen. Ook uw leerkrachten kunnen hiermee te maken krijgen. Aanvullende informatie over of begeleiding bij het omgaan met specifieke problematiek is dan een belangrijke steun in de rug.
Door de toenemende problematiek in onze maatschappij waar u als leerkracht ook mee geconfronteerd wordt binnen het onderwijs kan het zijn dat uw behoefte heeft aan aanvullende informatie over of begeleiding bij onderwerpen als: AD(H)D, Autisme, Pesten, Dyslexie, Dyscalculie, Dyspraxie, Motorische- en of Emotionele ontwikkelingsachterstanden.

Wat heb ik te bieden?

Lezingen over diverse onderwerpen ( kind in echtscheidingssituatie, pesten, Leren/leren, motorische ontwikkeling, autisme, etc.) en hoe hiermee om te gaan in de klas.
Supervisie waarin we aan de hand van casuïstiek helderheid creëren. (zie supervisie)
Coaching en of training bij u op school of op locatie. Dit traject wordt op maat gemaakt afhankelijk van de behoeften.

Resultaten

Uw leerkracht krijgt meer inzicht in zijn of haar sterke en zwakkere kwaliteiten en is in staat om met de sterke kwaliteiten de zwakkere kwaliteiten te versterken. Daarnaast is uw leerkracht beter in staat om probleemgedrag bij kinderen te herkennen en hier adequaat op te reageren.

Kennismaken

Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak. Ik kom graag bij u langs.

© 2020 Maria Troost