Personal Development

Personal Development staat voor persoonlijke groei en zelfontplooiing. Ieder mens is uniek en beschikt over kwaliteiten en specifieke talenten. Worden deze kwaliteiten onderkend en op de juiste manier ontwikkeld? Dan is de kans groot dat iemand inspiratie in zijn werk vindt en enthousiast en optimaal functioneert.

In welke situatie biedt Personal Development uitkomst?

Op een bepaald moment in uw loopbaan kunt u het gevoel krijgen dat uw talenten niet ten volle worden benut. Uw ontwikkeling kan stagneren, bijvoorbeeld omdat u niet meer voldoende door uw werkzaamheden wordt uitgedaagd.
Tevens bestaat de kans dat uw zelfontplooiing wordt afgeremd door aspecten als spanningen, pesten en ongewenste intimiteiten op de werkvloer. Ook kan het voorkomen dat u minder goed tot uw recht komt doordat er in uw functie een beroep wordt gedaan op competenties die u in mindere mate beheerst.

Wat kan Maria Troost voor u betekenen?

In een open sfeer gaan we een inventarisatie maken van uw aanleg, talenten, wensen en ambities. Hierbij wordt het verkrijgen van zelfbewustzijn en zelfinzicht zoveel mogelijk gestimuleerd.
De training wordt eenmaal in de maand gegeven op 2 aaneen gesloten dagen en gecombineerd met individuele coachingsgesprekken. Dit traject omvat meerdere maanden omdat een bewustwordingsproces ook tijd en aandacht vraagt, vooral wanneer het geleerde ook in praktijk gebracht moet gaan worden.

Resultaat

Personal Development zorgt voor zelfinzicht, met name wat uw ‘zwakke plekken’ betreft. U ervaart meer rust, persoonlijke autonomie en bent in staat om zaken efficiënt aan te pakken. Ook staat u weer open en leergierig in het leven. De inzet van de cliënt is mede bepalend voor het te behalen resultaat.
Bent u nieuwsgierig geworden en heeft u vragen naar aanleiding van uw persoonlijke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

© 2020 Maria Troost