Training voor kinderen - KIES (Kind In Echtscheiding Situatie)

Kinderen gaan ervan uit dat hun ouders altijd bij elkaar blijven. Als deze situatie plotseling gaat veranderen door een scheiding wordt het vertrouwen van het kind op de proef gesteld. Alles wat vertrouwd was voor het kind is plotseling verdwenen of anders.

Ondanks het regelmatig voorkomen van scheidingen in de huidige maatschappij schamen veel kinderen zich toch voor het feit dat hun ouders gescheiden zijn. Ze vinden het moeilijk er met leeftijdsgenoten over te praten. Naast schaamte speelt ook angst om gek of zielig gevonden te worden een rol.

Scheiding en verborgen verdriet

Kinderen van gescheiden ouders leggen regelmatig de schuld van de scheiding bij zichzelf neer. Door de schuld op zich te nemen proberen kinderen grip op de situatie te krijgen. Iets wat buiten hen om gebeurt is beangstigend en hebben ze niet in hun macht. Door de schuld op zich te nemen, krijgen ze het gevoel het weer te kunnen herstellen.

Door jouw kind deel te laten nemen aan een KIES-groep geef je hem of haar een mogelijkheid om de scheiding op een eigen manier te verwerken. Dit komt een gezonde ontwikkeling van het kind ten goede en voorkomt onnodige problemen.

Kinderen bloeien op

Vaak hoor ik ouders zeggen dat het kind de scheiding goed heeft verwerkt. Dit kan het geval zijn. Mijn ervaring is echter dat het kind veel wegdrukt en er aan de buitenkant weinig meer te merken is. Binnen een KIES-groep komt dit dan toch naar buiten en kan er eindelijk door het kind met de ouders over worden gesproken. Hierdoor zie je het kind in vele opzichten opbloeien en de schoolresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling weer een sprong maken.

De interventies in het programma KIES zijn gericht op het bevorderen van de competenties en het zelfvertrouwen van het kind en ouders in de situatie waarin ze zijn geraakt door de echtscheiding.

Het KIES-traject beoogt:

  • Verduidelijking van informatie over de scheidinng
  • Verduidelijking van de verschillende perspectieven
  • Begrip voor jezelf en de ander
  • Sterk maken van kinderen en ouders
  • Competenter gedrag bij het omgaan met veranderingen door de scheiding
  • Minder gebruik van dwingende en negatieve disciplinevormen
  • Betere communicatie tussen alle partijen, over de scheiding en over verantwoordelijkheden ouders en opvoedingskwesties tussen ouders onderling en tussen ouders en het kind, en minder opvoedingsstress
Deze resultaten worden bereikt door het creëren van lotgenoten contact voor de kinderen. Ze kunnen de voor hen best mogelijke hulp en antwoorden vinden binnen het lotgenoten groepje en leren hoe ze zelf aan antwoorden kunnen komen in hun eigen omgeving.

De KIES-training bestaat uit:

  • Een informatie bijeenkomst voor ouders en kind
  • Negen kinderbijeenkomsten

Kosten voor de training zijn € 295,00

Na de training is er nog een gesprek met de ouders en hun kind waarin specifiek ingegaan wordt op eventuele knelpunten en volgt advies.

Kosten voor dit gesprek zijn € 85,00

Meer weten?

Wil je meer weten over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.
© 2020 Maria Troost