Training voor kinderen - Leren leren

Doelgroep:

Kinderen in het basisonderwijs én het voortgezet onderwijs die:

 • Moeite hebben met taakgericht bezig zijn
 • Moeite hebben met het aanpakken van taken

In deze training werk ik met het kind aan het verbeteren van zijn/haar:

 • Werkhouding
 • Concentratiemogelijkheden
 • Aanpak van huiswerkopdrachten
 • Zelfstandigheid
 • Angst/verwarring over het beginnen

De verschillende onderwerpen die in de training 'Leren leren' aan bod komen:

 • Werkhoudingproblemen o.a.:
 • Concentratieproblematiek
 • Faalangst
 • Gebrek aan motivatie
 • Tempo-problemen
 • Gebrek aan plannings- en organisatiecapaciteiten
 • Asynchroniciteiten (denken maar niet doen)
 • Inefficiënte taakbenadering
 • Emotionele belemmeringen, b.v. angst om aan iets nieuws te beginnen

Speciaal programma voor de brugklas

Daarnaast heb ik een speciaal programma voor de brugklas van het voortgezet onderwijs. Speciaal hierbij is de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Naast het 'leren leren-programma' komen hierbij ook de specifieke eisen van het voortgezet onderwijs aan bod.

De training 'Leren leren bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een informatiebijeenkomst voor ouders en hun kind
 • 9 bijeenkomsten

Kosten voor de training zijn € 295,00

Na de training is er nog een gesprek met de ouders en hun kind waarin specifiek ingegaan wordt op eventuele knelpunten en volgt advies.

Kosten voor dit gesprek zijn € 85,00

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

© 2020 Maria Troost