Training voor kinderen - Omgaan met emoties

Leren omgaan met de eigen boosheid en agressie

Doelgroep:

Kinderen in de basisschoolleeftijd die:

 • Snel boos zijn of driftig gedrag vertonen
 • Verbaal agressief zijn (schelden, pesten etc.)
 • Fysiek agressief zijn (schoppen, slaan, bijten etc.)
 • Snel geïrriteerd zijn
 • Boosheid uiten op een manier die niet bij hun leeftijd past (te volwassen of te kinderlijk)
In deze training leren de kinderen met hun boosheid om te gaan en ga ik met het kind op zoek naar de oorzaak van hun boosheid/agressie. Ik leer de kinderen op een andere manier hun onvrede/boosheid te uiten.

Leren omgaan met gevoelens van angst

Doelgroep:

Kinderen in de basisschoolleeftijd die last hebben van:

 • Faalangst
 • Praatangst
 • Onzekerheid
 • Terugtrekken in zichzelf
 • 'Monsters' in het donker
 • Psychosomatische klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid
 • Bedplassen, soms gekoppeld aan bepaalde situaties
 • Angst voor nieuwe situaties
 • Achterstand in de motorische ontwikkeling
 • Verkrampte houding

In deze training ga ik met de kinderen op zoek naar waar ze bang voor zijn en leren de kinderen de angst te overwinnen of te beheersen. Als een kind niet leert uiting te geven aan gevoelens, kan het kind angstig worden. Door het vergroten van de eigen innerlijke kracht leren ze angstige situaties aan te kunnen

De trainingen bestaan uit:

 • Een informatie bijeenkomst voor ouders en kind
 • Negen kinderbijeenkomsten

Kosten voor de training zijn € 295,00

Na de training is er nog een gesprek met de ouders en hun kind waarin specifiek ingegaan wordt op eventuele knelpunten en volgt advies.

Kosten voor dit gesprek zijn € 85,00

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze trainingen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

© 2020 Maria Troost