Training voor kinderen - Algemene Sociale Vaardigheden

Doelgroep: Kinderen in de basisschoolleeftijd

In deze training leer ik de kinderen om zich bewust te worden en hun gevoelens en hun gedrag, en hoe ze hun gedrag kunnen veranderen en vervolgens tot acceptatie van zichzelf kunnen komen.

In negen bijeenkomsten leren kinderen zichzelf op een speelse manier beter kennen op sociaal-emotioneel gebied. Deze SoVa-training komt tegemoet aan de persoonlijke aanleg en de behoefte van het individuele kind.

Enkele specifieke problemen waar de training gericht op in kan spelen zijn

 • Onzeker zijn, snel boos en/of driftig zijn
 • Moeilijk emoties kunnen uiten
 • Moeilijk kunnen communiceren over persoonlijke zaken
 • Overgevoelig zijn
 • Veel piekeren en angstig zijn
 • Problemen ondervinden met concentratie of werkhouding op school
 • Faalangstig zijn
 • Psychosomatische klachten hebben, zoals hoofdpijn of buikpijn

De training kan voor sommige kinderen de oplossing voor de problemen betekenen, voor anderen een aanzet tot positieve ontwikkeling.

Training in combinatie met individuele begeleiding

Naast de training is er de mogelijkheid tot individuele begeleiding van het kind. Zowel de ouders als de leerkracht kunnen bij deze begeleiding betrokken worden. Aan de hand van korte symbolische verhalen, bijbehorende werkvormen en praktische oefeningen worden kinderen gestimuleerd in het omgaan met gevoelens, gedachten en gedrag van zichzelf.

Doelen en effecten

Het gebruik van het materiaal heeft een versterkend effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast zijn er voor kinderen die probleempunten hebben op dit vlak op een leuke en speelse manier vele doelen te bereiken.

Enkele doelen zijn:

 • Met gevoelens kunnen omgaan
 • Gevoelens kunnen reguleren (zoals angst en boosheid)
 • Praten over jezelf
 • Het ontwikkelen zelfvertrouwen
 • Het hanteren van stress
 • Het versterken van het probleem-oplossend vermogen
 • Kunnen ontspannen
 • Kunnen nadenken over je eigen gedrag en het gedrag van anderen
 • Kunnen omgaan met persoonlijke eigenschappen van jezelf

 De training bestaat uit:

 • Een informatie bijeenkomst voor ouders en kind
 • Negen kinderbijeenkomsten

Kosten voor de training zijn € 295,00

Na de training is er nog een gesprek met de ouders en hun kind waarin specifiek ingegaan wordt op eventuele knelpunten en volgt advies.

Kosten voor dit gesprek zijn € 85,00

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze training? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

© 2020 Maria Troost