Kind & gezin

Individuele begeleiding voor kind & gezin

 

“Kinderen zijn aan ons volwassenen toevertrouwd. Het is onze taak om hen te begeleiden en te beschermen”

Het opvoeden en begeleiden van kinderen brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Maar ook belangrijke vragen. Zeker als er situaties zijn waar je zelf niet uitkomt.

Opvoeden: je hoeft het niet alleen te doen

Wat is er aan de hand met mijn kind? Hoe kan ik mijn kind het beste begeleiden? Wat is het beste voor mijn kind in deze situatie? De antwoorden liggen vaak niet voor de hand. En een cursus succesvol opvoeden bestaat niet. Opvoeden leer je in de praktijk. Maar je hoeft het niet alleen te doen.

In welke situaties kan ik helpen?

Al meer dan 20 jaar begeleid ik kinderen en hun ouders (of verzorgers) bij uiteenlopende vraagstukken. De redenen waarom ouders bij mij komen zijn heel divers.

Mijn kind:

 • Beweegt niet soepel
 • Vertoont “lastig” gedrag
 • Zit niet lekker in zijn of haar vel
 • Worstelt met het uiten van gevoelens
 • Heeft moeite met een echtscheiding of sterfgeval
 • Heeft moeite met leren en het maken van huiswerk
 • Heeft te maken met ADHD, dyslexie of autisme
 • Wordt gepest op school

Hoe ontstaan problemen?

Moeilijk gedrag kan vele oorzaken hebben. Soms gedraagt een kind zich als bliksemafleider door spanningen in het gezin. Een kind kan reageren door zich terug te trekken of zich juist dwars te gedragen. In andere gevallen ligt de oorzaak buiten het gezin en kan er sprake zijn van sluipende problemen die in het verleden zijn ontstaan. In het veranderproces pakken we niet alleen het gedrag maar ook de oorzaak beet.

Kind en gezin

Als ouders met hun kind bij mij komen, kijk ik ook altijd naar de andere leden binnen het gezin. Omdat een gezin een samenhangend geheel is, reageren gezinsleden op elkaar. Een gezinslid met probleemgedrag beïnvloedt ongewild de rest van het gezin. Mijn ervaring is dat een “probleemkind” meestal degene is in het gezin die het probleem zichtbaar maakt, maar zelden zelf het probleem is.

Gesprekken voor ouders en verzorgers

Loop je in het opvoedingsproces tegen jouw eigen beperking aan? Dan bestaat de mogelijkheid om met behulp van individuele gesprekken meer inzicht te krijgen in deze beperking en te leren hoe hiermee om te gaan.

Resultaten

Met behulp van (gezamenlijke) gesprekken krijg je meer inzicht in het gedrag van jouw kind en ontstaat er begrip voor jezelf en jouw kind. Hierdoor ben je in staat omm jouw kind op een andere manier begeleiden en kan jouw kind zich in vrijheid ontplooien. Ook ontstaat er vaak meer openheid binnen het gezin wat het gevoel van veiligheid voor het kind versterkt. Dit is een goede basis voor jouw kind om met zelfvertrouwen te groeien naar volwassenheid.

Meer weten?

Ben je ouder of verzorger en spelen er dingen binnen de opvoeding waar je zelf niet uitkomt? Wil je hier graag een keer vrijblijvend over praten? Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak. Samen met jou bekijk ik wat de mogelijkheden zijn om jou en jouw kind te begeleiden.

Kindertekening

“Opvoeden leer je in de praktijk maar je hoeft het niet alleen te doen”

Bloem Meisje
Houten poppetjes

Maria Troost ondersteunt in uiteenlopende situaties

Er zijn veel zaken waarmee ik jou kan helpen. Al meer dan 20 jaar begeleid ik volwassenen en kinderen bij hun ontwikkeling en heb ik ervaring opgedaan met diverse probleemgebieden:

 • Gezins- en relatieproblemen
 • Gedragsproblemen bij kinderen
 • Rouwverwerking
 • ADHD, dyslexie, dyscalculie en dyspraxie
 • Leven met een autisme spectrum stoornis (ASS)
 • Kinderen met een achterstand op motorisch gebied
 • Werkgerelateerde problemen
 • Burn-outklachten

 

 

Meer informatie?

Heb je een vragen of wil je meer informatie?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact op.