Praktische informatie

Praktische informatie

Online hulpverlening

In het belang van onze gezondheid en om onszelf te beschermen tegen het coronavirus ben ik overgestapt van face-to-face hulpverlening naar online hulpverlening.

Om de privacy naar mijn cliënten te kunnen garanderen heb ik gekozen voor het programma WeSeeDo. Mijn beroepsgroep/koepelorganisaties ABvC en RBCZ adviseren hierin. Whats-Appen, Skypen, Face-Timen en Zoom voldoen niet voldoende aan de richtlijnen van de AVG. WeSeeDo voldoet wel aan de richtlijnen van de AVG, NEN 7510 (conform de eisen van de WGBO).

Hoe werkt WeSeeDo?

Via het bij mij bekende emailadres ontvang je van mij een link waar je (een paar minuten voor de afgesproken tijd) op klikt. Vervolgens kom je in een digitale wachtkamer en hier haal ik jou op voor het gesprek.
WeSeeDo werkt via Google Chrome en het is nodig dat de webcam actief is.

Intakegesprek

We starten altijd met een intakegesprek om de hulpvraag helder te krijgen en om te kijken of je hiermee bij mij op de juiste plaats bent. Bij een intake voor een minderjarige vraag ik aan de ouders volledige medewerking. Bij het veranderen van jouw aanpak naar het kind zul je zelf tegen zaken aanlopen die om verandering en medewerking vragen.

Belangrijke informatie over jouw intakegesprek:

 • Na de intake wordt een behandelplan opgesteld dat we tussentijds evalueren.
 • Een afspraak voor een (intake) gesprek kun je zowel telefonisch als per e-mail maken.
 • De wachttijd voor een intake is minimaal 2 weken. Na de intake kunnen we meestal binnen 2 weken starten met de behandeling.
 • Bij eventuele klachten is de klachtenprocedure van de S.C.A.G. van toepassing.

Betaling en vergoedingen door zorgverzekeraars

Aan het eind van elke sessie (en intake) rekenen we contant af. Tijdens de intake zullen we afspraken maken over verdere betalingen. Er zijn een aantal zorgverzekeraars die een gedeelte van de behandeling vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Bekijk de lijst met vergoedingen per verzekeraar 2021.

Belangrijke informatie over jouw betaling:

 • Het gehanteerde tarief bespreek ik met jou bij het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
 • Aan het einde van de maand ontvang je een factuur die je zelf kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.
 • Een afspraak dient 48 uur van tevoren te worden afgezegd via e-mail of telefonisch.
 • Wanneer je niet tijdig afzegt wordt de sessie in rekening gebracht.
 • Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Ik ben aangesloten bij:

 • ABvC® Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors – beroepscode 112529
 • RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg – beroepscode 301230R
 • S.C.A.G. Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
 • CPION Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland
 • CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
 • Ik ben gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • KvK nummer 61368016
 • BTW nummer 800 380 74 B01

Prestatiecode 24504/24506

> Bekijk de algemene voorwaarden

Bereikbaarheid

Mijn praktijk ligt op 10 minuten lopen van het station. Voor de deur is er voldoende gratis parkeergelegenheid.

Mijn praktijk is toegankelijk voor mindervaliden.

Van dinsdag t/m vrijdag ben ik het best bereikbaar tussen 12:30 en 13:00 uur (telefonisch spreekuur). Mocht je mij niet aan de lijn krijgen spreek dan een boodschap in. Ik bel je zo snel mogelijk terug. Mijn telefoonnummer is 06 103 096 13.


Plan jouw route

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (jouw huisarts bijvoorbeeld).
Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. De gegevens in jouw cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard. Dit is conform de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Aandacht voor hygiëne

In mijn praktijkruimte werk ik veel op de grond. Met het oog op hygiëne zal ik je vragen om je schoenen uit te doen. Het is fijn als je zelf eventueel extra sokken of sloffen meeneemt als je voor een sessie of intake komt.

Meer weten?

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Zijn er andere praktische zaken die je wilt bespreken? Neem dan contact met mij op.

Engeltjes - Maria Troost
Kom tot bloei!
Houten poppetjes
Houten poppetjes
Houten poppetjes
Logo SCAG

Maria Troost ondersteunt in uiteenlopende situaties

Er zijn veel zaken waarmee ik jou kan helpen. Al meer dan 20 jaar begeleid ik volwassenen en kinderen bij hun ontwikkeling en heb ik ervaring opgedaan met diverse probleemgebieden:

 • Gezins- en relatieproblemen
 • Gedragsproblemen bij kinderen
 • Rouwverwerking
 • ADHD, dyslexie, dyscalculie en dyspraxie
 • Leven met een autisme spectrum stoornis (ASS)
 • Kinderen met een achterstand op motorisch gebied
 • Werkgerelateerde problemen
 • Burn-outklachten

 

 

Meer informatie?

Heb je een vragen of wil je meer informatie?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact op.