Voor wie?

Engeltjes - Maria Troost

Coaching & training

Het coachen en trainen van medewerkers en leerkrachten is er vooral op gericht om kennis te vergroten, kwaliteiten te versterken en het huidig functioneren te verstevigen.

 

Kindertekening

Individuele begeleiding voor kind & gezin

“Kinderen zijn aan ons volwassenen toevertrouwd. Het is onze taak om hen te begeleiden en te beschermen”

Het opvoeden en begeleiden van kinderen brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. Maar ook belangrijke vragen. Zeker als er situaties zijn waar je zelf niet uitkomt.

 

Tot bloei komen!

Therapie volwassenen

Bij dieper liggende problemen of het vastzetten van gevoelens en emoties is therapie nodig. Hierbij maak ik gebruik van diverse methodieken, afhankelijk van de situatie en de persoon. Uitgangspunt is om jou optimaal te begeleiden in jouw proces.

 

Meer informatie?

Heb je een vragen of wil je meer informatie?
Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact op.